شرایط گارانتی کالا (محصولات شبکه)

 • خرابی های ناشی از ضربه ، شكستگی ، استفاده از ولتاژ نامناسب ، آتش سوزی ، آبدیدگی ، شوك الكتریكی ، حوادث طبیعی ، كار در محیط آلوده به گرد و غبار بسیار زیاد یا رطوبت منجر به زنگ زدگی یا تجمع قطرات آب روی قطعات ، اتصال مودم به برق ، همچنین خرابی ناشی از اتصال به دستگاه ها و لوازم جانبی غیر اصلی ،‌با تشخیص كارشناسان فنی شركت ایزی مشمول خدمات و ضمانت نمی باشد.
 • دستکاری سخت افزاری دستگاه توسط افراد غیر مجاز موجب ابطال ضمانت خواهد شد.
 • هر گونه تغییر یا از بین بردن نرم افزار داخلی دستگاه (Firmware ) توسط اشخاص غیر مجاز موجب ابطال ضمانت خواهد شد.
 • گارانتی صرفا سخت افزار دستگاه را تحت پوشش قرار داده و شامل خسارات جانبی و نرم افزاری نمی باشد.
 • هرگونه آسیب دیدگی ایجاد شده به دلیل بسته بندی نامناسب در زمان ارسال بر عهده خریدار بوده و شركت هیچگونه مسئولیتی بابت آن ندارد .
 • شركت ایزی متعهد است كه قطعه مشتری را در صورت بروز مشكل در مدت تست(در دفاتر خدمات پس از فروش)، بدون هزینه تعمیر یا تعویض نماید.
 • مسئولیت حمل و نقل كالای معیوب به بخش گارانتی و بالعكس بعهده مشتری می باشد.
 • دارنده رسید به عنوان صاحب كالا تلقی می شود و فقط در قبال ارائه رسید ، كالا تحویل داده خواهد شد.
 • تعمیرات انجام شده بر روی قطعات بدون گارانتی تا یكماه تحت ضمانت شركت ایزی خواهد بود.
 • شركت هیچگونه تعهدی نسبت به اطلاعات موجود در قطعات ارسالی ندارد.
 • رسید كالا ۴۵ روز پس از تاریخ رسید قطعه اعتبار داشته و پس از این مدت هیچ مسئولیتی متوجه شركت نمی باشد.
 • چنانچه زمان انجام خدمات بیش از یك هفته به درازا بیانجامد خریدار می تواند تقاضای دریافت دستگاه جایگزین نماید. در این صورت ، دستگاهی با مشخصات مشابه یا نزدیك به دستگاه در دست تعمیر بطور موقت و به صورت امانت در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت.
 • در صورتی که تعمیر دستگاه بیشتر از ۴ روزکاری به طول انجامید مشتری می تواند درخواست کالای امانی نماید.
 • گارانتی دستگاه تعمیر شده تا ۱ ماه بعد از تعمیر برای کلیه قسمت ها و برای قسمت تعمیر شده تا ۳ ماه بعد از زمان تعمیر اعتبار خواهد داشت.
 • در صورتی که کالایی با یک عیب تکراری بیش از ۲ بار برای گارانتی ارسال گردد در صورت احراز عیب در بار دوم ، دستگاه معیوب با دستگاه سالم دیگری تعویض خواهد شد و هزینه ایاب ذهاب بار دوم به عهده شرکت خواهد بود.
 • در صورت تشخیص غیرقابل تعمیر بودن کالای تحت گارانتی، دستگاه جایگزین مطابق دستگاه معیوب و یا مشابه و هم رده آن محصول به مشتری ارائه می گردد.