اخذ نمایندگی ایزی

فرم اخذ نمایندگی شرکت ایزی

همکارانی که تمایل به اخذ نمایندگی ایزی دارند؛ با تکمیل فرم زیر می توانند برای کسب نمایندگی فروش و یا خدمات پس از فروش اقدام نمایند.

پس از تکمیل فرم زیر، همکاران ما در اسرع وقت با شما در تماس خواهند بود.

 


 

سابقه کار

 


 

شماره حساب رسمی مجموعه

 


 

امکانات مجموعه

 


 

پرسنل مجموعه

سمت

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

ایمیل

تلفن همراه

مدیر عامل

مدیر فروش

مدیر مالی

مدیر خدمات

مدیر انبار

 


 

میانگین گردش مالی خرید های ماهانه به ریال