KVM Switch Slider Template DKVM-121A1 D-Link Media Converter ⦿ دارای پورت PS2 و USB برای اتصال ماوس و کیبورد

⦿ ارائه در تعداد پورت های مختلف 2، 4، 8 و 16

⦿ دارای پورت های HDMI و VGA برای اتصال نمایشگر
New Layer KVM-450 A1 DKVM-222A1
D-Link

سوئیچ های KVM دی-لینک

DKVM 2K

D-Link PS2 KVM Switches

سوئیچ های KVM با پورت PS2 دی-لینک
D-Link KVM Switch

D-Link Multi-Ports KVM Switches

سوئیچ های KVM چند پورته دی-لینک

سوئیچ های KVM تجهیزاتی هستند که با استفاده از آنها دو یا چند کامپیوتر یا سرور را می توان با استفاده از یک ست ماوس،کیبورد و نمایشگر کنترل کرد.

سوئیچ KVM مورد استفاده ی کاربران خانگی و اداری برای دو دستگاه و نیز مورد استفاده در رک های شبکه و اتاق های سرور تا چندین دستگاه می باشد.

دی لینک برای مصارف مختلف KVM ، راهکار ارائه داده است.

D-Link PS2 KVM Switches

DKVM 2K

سوئیچ KVM با پورت PS2 دی-لینک

سوئیچ های KVM با پورت های PS2 برای اتصال ماوس و کیبوردهایی با این کانکتورها طراحی شده اند.
این KVM ها برای اتصال نمایشگر معمولا از پورت های VGA استفاده می کنند.

D-Link Multi-Port KVM Switches

D-Link KVM Switch

سوئیچ KVM با چند پورت دی-لینک

سوئیچ های KVM دی لینک با پورت های USB و PS2 و تعداد پورت های مختلف در بازار موجود می باشند.

این تجهیزات برای اتصال چندین دستگاه اعم از کامپیوتر و سرور به یک ست کیبورد و ماوس با کانکتورهای USB یا PS2 و یک نمایشگر با پورت HDMI یا VGA طراحی شده اند.