مقاله

آموزش نصب و راه اندازی DSL-2740U

DSL-2740U
آموزش های شبکه و فراتر از آن

ویدئو و مقالات آموزشی

یاد میگیریم از تکنولوژی بهتر بهره ببریم

آموزش نصب و راه اندازی DSL-2740U

DSL-2740U

تنظیمات مودم DSL-2740U

مرحله 1: ورود به تنظیمات

 1. جهت ورود به صفحه تنظیمات دستگاه، یک مرورگر باز کرده و سپس آی پی 192.168.1.1 را وارد می کنیم.
 2. در این قسمت admin (با حروف کوچک) را وارد می کنیم.
 3. در این قسمت هم admin (با حروف کوچک) را وارد می کنیم.
 4. در آخر روی گزینه Log In کلیک می کنیم.
آموزش کانفیگ DSL-2740U

مرحله 2: صفحه ی راه اندازی

 1. برای تنظیمات اینترنت، ابتدا روی Setup کلیک می کنیم.
 2. سپس Internet Setup را انتخاب می کنیم.
آموزش کانفیگ DSL-2740U

مرحله 3: پاک کردن محتوای جدول Current ATM VC

 1. در پایین صفحه، با این جدول رو به رو می شویم، ابتدا روی عکس سطل زباله کلیک می کنیم.

نکته: در صفحه ی تنظیمات (H/W: A1) DSL-2740U، این تنظیمات ظاهر نمی شوند.

آموزش کانفیگ DSL-2740U
آموزش کانفیگ DSL-2740U

مرحله 4: تنظیم VCI و VPI

 1. در این قسمت VPI و VCI سرویس دهنده ( ISP) را وارد می کنیم.
 2. این قسمت را روی PPPoE قرار می دهیم.
آموزش کانفیگ DSL-2740U

مرحله 5: اضافه کردن نام ISP

 1. در این قسمت نام کاربری (Username) و رمز عبور (Password) سرویس دهنده را وارد می کنیم.
 2. در آخر گزینه Add را انتخاب می کنیم.
آموزش کانفیگ DSL-2740U
آموزش کانفیگ DSL-2740U

مرحله 6: تغییر تنظیمات و نام Wi-Fi

 1. جهت تغییرات تنظیمات Wi-Fi ابتدا روی Wireless Setup کلیک می کنیم.
 2. برای تغییرات اسم (SSID) Wi-Fi، گزینه Wireless Basic را انتخاب می کنیم.
آموزش کانفیگ DSL-2740U

مرحله 7: تغییر Channel Number

 1. در این قسمت اسم WiFi دستگاه را وارد می کنیم.
 2. سپس Channel Number را روی 6 می گذاریم.
آموزش کانفیگ DSL-2740U

مرحله 8: تغییر Channel Width

 1. در قسمت Channel Width، پهنای باند را روی 20/40 MHZ قرار می دهیم.
 2. سپس Apply Change را کلیک می کنیم.
آموزش کانفیگ DSL-2740U

مرحله 9: تنظیمات رمز Wi-Fi

 1. برای تنظیمات رمز Wi-Fi دستگاه، ابتدا روی Wireless Setup نگه میداریم.
 2. سپس روی گزینه Wireless Security کلیک می کنیم.
آموزش کانفیگ DSL-2740U

مرحله 10: تنظیمات سطح رمزگذاری

 1. این قسمت مربوط به سطح رمزگذاری دستگاه می باشد.
آموزش کانفیگ DSL-2740U

مرحله 11: تعیین Pre-Shared Key

 1. در قسمت Pre Shared Key رمز WiFi دستگاه را وارد می کنیم. (حداقل 8 کاراکتر)
 2. در آخر Apply Change را انتخاب می کنیم.
آموزش کانفیگ DSL-2740U

مرحله 12: تنظیمات امنیتی

 1. برای جلوگیری از هک شدن ، ابتدا روی ADVANCED کلیک می کنیم.
 2. سپس Advanced Wireless را انتخاب کرده و بعد، گزینه WPS را کلیک می کنیم.
آموزش کانفیگ DSL-2740U

مرحله 13: غیرفعال کردن WPS

 1. گزینه Disable WPS را تیک می زنیم.
 2. در آخر Apply Change را انتخاب می کنیم.
آموزش کانفیگ DSL-2740U

مقالات مرتبط