مقاله

آموزش نصب پرینتر بر روی دستگاه DSL-2877AL

DSL-2877AL Printer Config
آموزش های شبکه و فراتر از آن

ویدئو و مقالات آموزشی

یاد میگیریم از تکنولوژی بهتر بهره ببریم

آموزش نصب پرینتر بر روی دستگاه DSL-2877AL

DSL-2877AL
  1. در ابتدا روی گزینه START ویندوز کلیک کرده و گزینه Devices and Printers را انتخاب کنید.
DSL-2877AL Printer Config

2. در ادامه روی گزینه Add a printer کلیک کنید.

DSL-2877AL Printer Config

3. در ادامه روی گزینه انتخاب شده کلیک کنید.

DSL-2877AL Printer Config

4. روی گزینه The printer that I want isn’t listed کلیک کنید.

DSL-2877AL Printer Config

5. در ادامه روی گزینه انتخاب شده کلیک کرده و روی گزینه Next کلیک کنید.

DSL-2877AL Printer Config

6. در این قسمت آدرس IP مودم را همانند شکل زیر وارد کرده و روی گزینه NEXT کلیک کنید.

DSL-2877AL Printer Config

7. در این قسمت صبر کنید تا ویندوز پرینتر را بر اساس IP اختصاص داده شده و پروتکل TCP/IP و PORT شناسایی کند.

DSL-2877AL Printer Config

8. پس از ورود به این بخش روی گزینه STANDARD کلیک کرده و گزینه NEXT را انتخاب کنید.

DSL-2877AL Printer Config

9. در ادامه پس از ورود به این بخش صبر کرده تا ویندوز درایور پرینتر را پیدا کند.

 

نکته: هنگام نصب و شناسایی پرینتر، ممکن است سیستم عامل شما به صورت اتوماتیک پرینتر را پیدا و درایور آن را نصب کند و یا درایور پرینتر شما را در لیست خود داشته باشد.

DSL-2877AL Printer Config

10. پس از ورود به این بخش روی گزینه Have Disk کلیک کنید.

DSL-2877AL Printer Config

11. در ادامه روی گزینه Browse کلیک کنید.

DSL-2877AL Printer Config

12. پس از ورود به این بخش، آدرس محل ذخیره فایل درایور پرینتر را پیدا کنید و سپس روی فایل درایور که پسوند INF. دارد را انتخاب کرده و روی گزینه OPEN کلیک کنید.

 

نکته: ممکن است محل ذخیره، روی DVD/CD، هارد دیسک و فلش مموری باشد.

DSL-2877AL Printer Config

13. پس از انتخاب فایل درایور پرینتر و زدن گزینه OPEN، روی گزینه OK کلیک کنید.

DSL-2877AL Printer Config

14. در پنجره ی باز شده مدل پرینتر خود را از کادر زیر انتخاب کرده و در نهایت روی گزینه NEXT کلیک کنید.

DSL-2877AL Printer Config

15. در این قسمت می توانید نام پرینتر را تعیین کنید. در صورت عدم تغییر، نام پیش فرض پرینتر قرار می گیرد.

DSL-2877AL Printer Config

16. در این بخش صبر کنید تا درایور پرینتر نصب گردد.

DSL-2877AL Printer Config

17. پس از ورود به این قسمت در صورتی که تمایل به Share کردن پرینتر خود را دارید روی گزینه انتخاب شده مثل عکس زیر کلیک کنید در غیر این صورت روی گزینه do not Share this printer کلیک کرده و روی گزینه NEXT کلیک کنید.

DSL-2877AL Printer Config

18. در پایان برای تست سلامت نصب درایور روی گزینه print a test page کلیک کرده و پس از پرینت گرفتن دستگاه روی گزینه Finish کلیک کنید.

DSL-2877AL Printer Config

19. پس از پایان عملیات نصب، پرینتر نصب شده در قسمت Devices and Printers قابل مشاهده است.

DSL-2877AL Printer Config

مقالات مرتبط